2009. július 21., kedd

Magyarországi muszlim népek

A történelem során Magyarországra betelepült, vagy ott élt, illetve onnan elszármazott muszlim népek voltak:
az alánok, a bercelek, a besenyők, a bolgár-törökök, a bosnyákok, a böszörmények, az izmaeliták, a jászok, a kálizok, a kazárok, a kunok, a magyarabok (magyarábok), a magribi arabok (berberek), az oszmán törökök, a szabírok (v. szavírok), a szaracénok, (v. szerecsenek), az onogurok, (ogurok, úzok vagy oguzok), a vardarióta törökök.

Besenyők
A besenyő – vagy más néven pecseneg – ázsiai származású kipcsak török nyelvű oguz-török nép, amely eredetileg az Altaj-hegység és a Bajkál-tó közötti területen élt. Központjuk felte­hetően a Szelenga völgyében lehetett. A besenyő az első kip­csak-török nyelvet beszélő nép a történelemben. Egy kínai forrás – a Szuj-su – egy Taskent-vidéki törzset pejzsunak nevez, egy 8. századi tibeti nyelvű ujgur követjelentésben pedig be-csa-nag törzsről értesülünk, amely már azonos a besenyők saját nevükkel a becseng/pecseng-el. A besenyők ősei a az ujguroktól 745-ben elszenvedett vereség, majd a Nyugati Türk Birodalom bukása – 840 után – nyugatra, a „tarka lovúak” földjére vonultak, akiknek törzseivel szövetkeztek. Ezután jött létre a besenyő törzsszövetség a két nép, az Aral-tó fölött lakó „tarkalovúak” és a besenyők egyesüléséből. Mégpedig úgy, hogy a besenyők átvették a „tarkalovúak” szervezeti formáit. A Talasz-vidéki karlukok, az Aral-vidéki oguzokkal és a kimekekkel szövetkezve 893-ban legyőzték a besenyőket, így a besenyőknek nem maradhatott más választásuk, mint a nyugatra való menekülés. Nagy részük ezután Közép-Ázsiában és a Fekete-tenger északi sztyepvidékén élt, majd az Urál és a Volga közötti terültről a kazárok nyomására átkelt a Volgán és az Etelközben telepedett le. Abu Ubajd al-Bakri muszlim földrajztudós leírásából tudjuk, hogy a 988-997 közötti kilencéves háború idején vették fel az iszlámot. Mintegy 150 Árpád-kori helység nevéről tudjuk, hogy besenyő eredetű. Ez azt jelenti, hogy a magyarországi muszlimok legnagyobb számát valószínűleg a besenyők jelentették.

Kazárok vagy kozárok
A török nyelvű kazárok eredete ismeretlen; minden ismert adat (Agathiae Scolastici, a Raven­nai geográfus stb.) arra mutat, hogy a kazárok a kaukázusi szabirok, a kaukázusi onogurok, a kálizok (horez­miek) és a barszilok (bercelek) törzseiből ötvöződtek, akik viszont a „hun népek közé” tartoztak. Más nézet szerint vi­szont, a kazárok az ujgurok nyugatra vándorolt kaszar nevű törzse. A nyugati türk birodalom összeomlása után, 630 körül, a kazárok önállósították magukat és a kazár uralkodó felvette a kagán nevet, szövetséget kötöttek az alánokkal és más népekkel. Így a kazárokhoz – a türk kazárokon – kívül iráni nyelvű kálizok (korozmák), alánok (eszlárok, varsányok), bolgár szuvarok és öt­vözőelemük, a bercelek (barszilok) is tartoztak. A Kazár Birodalom említett népeinek nagy része az iszlám vallást követte. A magyarok ősei szövetségesei voltak a kazároknak, akikkel együtt harcoltak, illetve Levedi vajda kazár hercegnőt kapott feleségül a kazár uralkodótól.
Forrás: Iszlám kislexikon

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.