2012. január 25., szerda

A HÓDOLTSÁG TÖRTÉNETE KÉPEKBEN


A két nép históriája régi török miniatúrákon

Török-magyar párviadal a mohácsi csata előtti időszakból.

A Kárpát-medence teljes területét felölelő magyar királyság a 15. században Európa stratégiailag egyik legjelentősebb államává vált. Ezt elsősorban az igazolja, hogy magyar koronáért olyan előkelő európai dinasztiák versengtek, mint a Luxemburgok, a Habsburgok és a Jagellók, akik mindannyian lehetőséget láttak abban, hogy Magyarországot megszerezzék, és egy jelentős új európai birodalom központjává tegyék.  Ezek a törekvések azonban egytől-egyig kudarcba fulladtak, az európai uralkodóházaknak ugyanis az oszmán dinasztiában  minden korábbinál jelentősebb vetélytársa támadt. Az oszmán törökök a Kis-Ázsiát lakó többi nép közül emelkedtek ki a 15. század során, miután államszervezetükön belül megerősítették a központi hatalmat. Bizánc elfoglalása után pedig végleg jelentős befolyást szereztek Délkelet-Európában.
Az oszmán-török, mint új muszlim nép, I. Lajos király uralkodása alatt, 1355 körül jelent meg a Balkán félszigeten. Miután ott megvetették a lábukat 1389 után a Tiszántúl, majd 1421 után már a Dunántúl területét is támadták. A déli határvidéken ezután kialakuló 190 éves határvédelmi harcok az iszlámot ismét közvetlen közelbe hozták. 1521 után a török hódítás már Dél-Magyarország területére is kiterjedt. A terület új birtokosai jelentős változtatásokat hajtottak végre ott: magyarokat telepített ki Anatóliába, Egyiptomba stb., valamint muszlimokat telepített be az elfoglalt területekre.
Az oszmán birodalom hadereje Nándorfehérvár (a mai Belgrád) 1521. évi elfoglalása után, néhány esztendő alatt összeroppantotta a magyar királyság határvédelmi rendszerét. A törökök számára megnyílt az út Európa felé. Magyarország, Horvátország, Erdély és Dalmácia védtelen maradt.  Így a magyarok 1526. évi mohácsi veresége – az előző évek logikus következményeként, minden valószínűség szerint – elkerülhetetlen volt. Az ország előbb elveszítette déli területeit, majd Mohácsnál uralkodóját és politikai-katonai vezető rétegét is. A szomszédos osztrák tartományokat kormányzó Ferdinánd, Habsburg főherceg kihasználva a kialakult helyzetet – elsősorban saját országa védelme érdekében – gyorsan Magyarország „megsegítésére” sietett. Magyarország ily módon a kor két legjelentősebb világbirodalmának hadszínterévé, ütközőpontjává vált.
Az oszmán törökök tulajdonképpen már a 15. század első felétől igyekeztek pozíciót szerezni Magyarországon, de kedvező eredményt csak 1526-ban Mohácsnál sikerült elérniük. A 80.000 fős törökkel szemben csak egy 26.000 fős szedett-vedett keresztény csapat nézett farkasszemet. A kétórás harc során a török tüzérség összeroppantotta a magyarokat.  A mohácsi csatamezőn a török ellen, a II. Lajos oldalán felsorakozó főurak, főpapok és szolgák, a királlyal együtt valamennyien ott vesztek, ennek következtében trónviszály és zűrzavar sújtotta az országot. (Részlet a „Magyarok és az iszlám” című könyvből.)
A két nép Hódoltság-kori történetéről számos török miniatúra is készült. A továbbiakban ezekből mutatunk be néhányat.
A mohácsi csata, középen Szulejmán szultán.
A magyar sereg a mohácsi csatában.
Buda elfoglalása.
A török had vonulási útja Szekszárd és Tolna környékén.

 (folyt. köv. insallah!)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.